Bản quyền & khiếu nại

7 Màu hoạt động hoàn toàn dựa trên 1 chương trình máy tính, bao gồm thu thập, phân tích, xữ lý & đăng tải nội dung. Tất cả hình ảnh/video cũng không được lưu trữ trên máy chủ của 7 Màu.

Nếu có bất cứ nội dung nào trên 7 Màu mà do chính bạn sở hữu & muốn tháo dỡ, xin vui lòng thông báo cho chúng tôi qua địa chỉ Email: [email protected], chúng tôi sẽ kiểm tra và xữ lý.

Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm.

Rất mong nhận được sự ủng hộ của mọi người trong thời gian tới :)
Đóng