16 tiếng mới làm xong đấy các Sen, lúc đầu thiếu dụng cụ nên không cắt đều được lúc sao đầu tư thên bộ dao xịn xò là đẹp ngây ấy mà. Ghế tình yêu, bàn cào móng, ổ nằm 3 in 1 😎Cre: Minh Nhựt

16 tiếng mới làm xong đấy các Sen, lúc đầu thiếu dụng cụ nên không cắt đều được lúc sao đầu tư thên bộ dao xịn xò là đẹp ngây ấy mà. Ghế tình yêu, bàn cào móng, ổ nằm 3 in 1 😎Cre: Minh Nhựt