Thôi thì thấy em có điểm mạnh, xử lý nhanh gọn, dễ dàng nên anh mới nhờ. Mình làm cùng công ty, 2 đứa đều là nhân viên thì phải nương tựa vào nhau mà sống chứ, em nhỉ 🤣🤣🤣Cre: Thiết Nguyễn/ HKN#KSC

Thôi thì thấy em có điểm mạnh, xử lý nhanh gọn, dễ dàng nên anh mới nhờ. Mình làm cùng công ty, 2 đứa đều là nhân viên thì phải nương tựa vào nhau mà sống chứ, em nhỉ 🤣🤣🤣Cre: Thiết Nguyễn/ HKN#KSC

Được tài trợ
Đóng