[ Status cuối tuần ]“Đôi khi là vậy … Cuộc sống luôn cho ta nhiều lựa chọn. Tìm một con đường đi cho riêng mình không phải là điều dễ dàng.Dẫu biết con đường ta đi nhiều hiểm nguy, chông gai nhưng bạn tôi ơi … Hãy bỏ ngoài tai tất cả để tiến lên phía trước. Thành công rồi sẽ đến sớm thôi!”-Chồn-/Via: Trung Hiếu#Beatvn #statuscuoituan

[ Status cuối tuần ]“Đôi khi là vậy … Cuộc sống luôn cho ta nhiều lựa chọn. Tìm một con đường đi cho riêng mình không phải là điều dễ dàng.Dẫu biết con đường ta đi nhiều hiểm nguy, chông gai nhưng bạn tôi ơi … Hãy bỏ ngoài tai tất cả để tiến lên phía trước. Thành công rồi sẽ đến sớm thôi!”-Chồn-/Via: Trung Hiếu#Beatvn #statuscuoituan

Được tài trợ
Đóng