Sống là để lắng nghe...chứ không phải chỉ tríchSống là để thấu hiểu... chứ không phải soi móiSống là để thương... chứ không phải để ghét.Đừng quá lưu luyến một khoảnh khắc nào đó !bất kể là hạnh phúc hay đau khổ, giây phút ấy rồi cũng sẽ qua đi 😊

Sống là để lắng nghe...chứ không phải chỉ tríchSống là để thấu hiểu... chứ không phải soi móiSống là để thương... chứ không phải để ghét.Đừng quá lưu luyến một khoảnh khắc nào đó !bất kể là hạnh phúc hay đau khổ, giây phút ấy rồi cũng sẽ qua đi 😊

Được tài trợ
Đóng