Sáng nay mình dọn phòng thì vô tình thấy quyển nhật kí của em trai mình lúc nó 8 tuổi (giờ thì 14 tuổi rồi 😆). Thằng nhỏ thích nuôi cá lắm, nhà có cái hồ be bé, ai cho con gì nó cũng bỏ vô nuôi. Mỗi ngày đi học về nó đều ra chăm cái hồ cá. Dạo trước nhà mình nuôi cá bảy màu í, xong rồi có một anh cho con baba nhỏ. Thằng em mình được cho nó thích lắm. Rồi nó bỏ con baba cùng với lũ cá, nó còn nói với mình bỏ sỏi với hạt nở để làm cái thủy cung. Rồi sáng thức dậy cái hồ nó trống trơn luôn mấy bạn. Con baba nó ăn sạch lũ cá luôn 😃😃😃. Cũng từ đó mình không thấy nó bỏ thêm con baba nào vào nữa...Share: Dương Quỳnh Anh#KSC

Sáng nay mình dọn phòng thì vô tình thấy quyển nhật kí của em trai mình lúc nó 8 tuổi (giờ thì 14 tuổi rồi 😆). Thằng nhỏ thích nuôi cá lắm, nhà có cái hồ be bé, ai cho con gì nó cũng bỏ vô nuôi. Mỗi ngày đi học về nó đều ra chăm cái hồ cá. Dạo trước nhà mình nuôi cá bảy màu í, xong rồi có một anh cho con baba nhỏ. Thằng em mình được cho nó thích lắm. Rồi nó bỏ con baba cùng với lũ cá, nó còn nói với mình bỏ sỏi với hạt nở để làm cái thủy cung. Rồi sáng thức dậy cái hồ nó trống trơn luôn mấy bạn. Con baba nó ăn sạch lũ cá luôn 😃😃😃. Cũng từ đó mình không thấy nó bỏ thêm con baba nào vào nữa...Share: Dương Quỳnh Anh#KSC

Được tài trợ
Đóng