SÂN TRƯỜNG NGẬP NẮNGBâng khuâng giữa sân trường cũ Thầy cô người mất người còn Bạn bè xưa cùng trang lứa Gặp nhau chỉ mải khoe con Tự nhiên thấy lòng trống trảiChẳng còn nhớ nổi điều gìKỷ niệm ngọt ngào ngày ấy Giờ cũng chắp cánh thiên di#Méo ăn cắp :v

SÂN TRƯỜNG NGẬP NẮNGBâng khuâng giữa sân trường cũ Thầy cô người mất người còn Bạn bè xưa cùng trang lứa Gặp nhau chỉ mải khoe con Tự nhiên thấy lòng trống trảiChẳng còn nhớ nổi điều gìKỷ niệm ngọt ngào ngày ấy Giờ cũng chắp cánh thiên di#Méo ăn cắp :v

Được tài trợ
Đóng