[PHẦN THI ỨNG XỬ CỦA TÂN HOA HẬU VIỆT NAM 2020]Ngoài yếu tố nhan sắc, câu hỏi ứng xử của tân hoa hậu lúc nào cũng được CĐM quan tâm để hiểu được cái tầm của cô gái giữ ngôi vị đỉnh cao nhan sắc. Ở phần thi ứng xử, Đỗ Thị Hà nhận được câu hỏi: "Nếu trở thành Hoa hậu Việt Nam 2020, bạn có nghĩ mình là hình mẫu của giới trẻ không?". Cô gái trả lời ngắn gọn: "Tôi nghĩ mình mang đủ yếu tố cần và đủ của con gái Việt Nam. Tôi nghĩ dù có phải là hình mẫu của giới trẻ hay không thì tôi luôn phải truyền cảm hứng cho giới trẻ. Tôi sẽ làm được điều đó".-Lèo-#Beatvn

[PHẦN THI ỨNG XỬ CỦA TÂN HOA HẬU VIỆT NAM 2020]Ngoài yếu tố nhan sắc, câu hỏi ứng xử của tân hoa hậu lúc nào cũng được CĐM quan tâm để hiểu được cái tầm của cô gái giữ ngôi vị đỉnh cao nhan sắc. Ở phần thi ứng xử, Đỗ Thị Hà nhận được câu hỏi: "Nếu trở thành Hoa hậu Việt Nam 2020, bạn có nghĩ mình là hình mẫu của giới trẻ không?". Cô gái trả lời ngắn gọn: "Tôi nghĩ mình mang đủ yếu tố cần và đủ của con gái Việt Nam. Tôi nghĩ dù có phải là hình mẫu của giới trẻ hay không thì tôi luôn phải truyền cảm hứng cho giới trẻ. Tôi sẽ làm được điều đó".-Lèo-#Beatvn

Được tài trợ
Đóng