Mặc dù thu nhập chỉ có 7 8 triệu 1 tháng nhưng mới đây anh zai Lươn Cao Bằng đã được trang Aggro xếp TOP 1 trong danh sách 100 streamer được yêu thích nhất thế giới :))))Ơ mây zing gút chóp, xin chúc mừng tộc trưởng Độ Mixi :)))-nt-#Beatvn

Mặc dù thu nhập chỉ có 7 8 triệu 1 tháng nhưng mới đây anh zai Lươn Cao Bằng đã được trang Aggro xếp TOP 1 trong danh sách 100 streamer được yêu thích nhất thế giới :))))Ơ mây zing gút chóp, xin chúc mừng tộc trưởng Độ Mixi :)))-nt-#Beatvn

Được tài trợ
Đóng