"Đôi lời gửi đến bạn của tôi" - là những dòng tâm sự mà Văn Toàn gửi đến người bạn chí cốt của mình sau ngày Công Phượng làm đám cưới.Trước khi trở thành đồng đội, họ đã cùng nhau trưởng thành trong lò đào tạo của Hoàng Anh Gia Lai. 2 người bạn, tuy có lúc con đường sự nghiệp khác nhau nhưng họ vẫn dành cho nhau một sự trân trọng đặc biệt!!!-Vịt-#Beatvn #VănToàn #CôngPhượng

"Đôi lời gửi đến bạn của tôi" - là những dòng tâm sự mà Văn Toàn gửi đến người bạn chí cốt của mình sau ngày Công Phượng làm đám cưới.Trước khi trở thành đồng đội, họ đã cùng nhau trưởng thành trong lò đào tạo của Hoàng Anh Gia Lai. 2 người bạn, tuy có lúc con đường sự nghiệp khác nhau nhưng họ vẫn dành cho nhau một sự trân trọng đặc biệt!!!-Vịt-#Beatvn #VănToàn #CôngPhượng

Được tài trợ
Đóng