Hãy hứa với tui, cho dù sau này tui với bạn không còn thân hay thậm chí là không còn nói chuyện nữa thì cũng đừng unfriend tui, để lâu lâu nhớ bạn thì tui vẫn có thể tự an ủi ít nhất tụi mình vẫn là bạn bè trên fb ..Cre: Hoàng Ánh

Hãy hứa với tui, cho dù sau này tui với bạn không còn thân hay thậm chí là không còn nói chuyện nữa thì cũng đừng unfriend tui, để lâu lâu nhớ bạn thì tui vẫn có thể tự an ủi ít nhất tụi mình vẫn là bạn bè trên fb ..Cre: Hoàng Ánh

Được tài trợ
Đóng