Hãy đeo mặt nạ vào nếu muốn sống!Chúng ta lại nói về niềm tin! Chỉ có thể là không tin vào ai nên ngai vàng Tổng thống không thể dời đi. Không tin ai cả nên vợ hay chồng không thể dời khỏi tầm mắt. Con cái bước ra đường là phải lo. Làm ăn thì không thể chung vốn. Khởi nghiệp ư? Càng là việc làm điên rồ, tuyệt vọng… Nhưng, tất cả những gì hào nhoáng thì chúng ta vẫn tin. Lời nói ngọt ngào của đa cấp vẫn ngày ngày lôi kéo hàng trăm ngàn người. Hàng triệu người vẫn đầu cơ nhà đất dù giá thì đang ở trên ngọn sóng. Chúng ta tin nó còn lên nữa. Nó sẽ phải lên nữa mà không được phép dừng lại…Nhưng, những gì không là làm màu sẽ không thể tồn tại. Những con người, những doanh nghiệp không biết làm màu ư? Không thể sống được. Không tô son trang điểm ư? Không ai tin! Hãy cứ đeo mặt nạ vào, nếu còn muốn sống?😌

Hãy đeo mặt nạ vào nếu muốn sống!Chúng ta lại nói về niềm tin! Chỉ có thể là không tin vào ai nên ngai vàng Tổng thống không thể dời đi. Không tin ai cả nên vợ hay chồng không thể dời khỏi tầm mắt. Con cái bước ra đường là phải lo. Làm ăn thì không thể chung vốn. Khởi nghiệp ư? Càng là việc làm điên rồ, tuyệt vọng… Nhưng, tất cả những gì hào nhoáng thì chúng ta vẫn tin. Lời nói ngọt ngào của đa cấp vẫn ngày ngày lôi kéo hàng trăm ngàn người. Hàng triệu người vẫn đầu cơ nhà đất dù giá thì đang ở trên ngọn sóng. Chúng ta tin nó còn lên nữa. Nó sẽ phải lên nữa mà không được phép dừng lại…Nhưng, những gì không là làm màu sẽ không thể tồn tại. Những con người, những doanh nghiệp không biết làm màu ư? Không thể sống được. Không tô son trang điểm ư? Không ai tin! Hãy cứ đeo mặt nạ vào, nếu còn muốn sống?😌

Được tài trợ
Đóng