GÓC KHÔNG LÀM MÀ VẪN CÓ ĂN 🤣Tên của con mèo trong trang đầu đề luận văn là F.D.C. Willard (F.D là Felix Domesticus- Mèo nhà, Willard là tên của mèo bố), chữ ký là dấu đệm chân.Nghiên cứu khoa học "Two-, Three-, and Four-Atom Exchange Effects in bcc" của hai tác giả này sau này rất nổi tiếng và được đón nhận nhiệt tình. Ngoài giá trị lớn lao của nghiên cứu này, sự góp mặt của F.D.C. Willard được ưu ái tới mức giới khoa học khuyến khích Hetherington tiếp tục hợp tác với tác giả này để xuất bản nghiên cứu, và ông đã làm thế.Trong ảnh chính là chú mèo Chester, hay F.D.C. Willard, cố vấn và đồng tác giả của tiến sĩ Hetherington.

GÓC KHÔNG LÀM MÀ VẪN CÓ ĂN 🤣Tên của con mèo trong trang đầu đề luận văn là F.D.C. Willard (F.D là Felix Domesticus- Mèo nhà, Willard là tên của mèo bố), chữ ký là dấu đệm chân.Nghiên cứu khoa học "Two-, Three-, and Four-Atom Exchange Effects in bcc" của hai tác giả này sau này rất nổi tiếng và được đón nhận nhiệt tình. Ngoài giá trị lớn lao của nghiên cứu này, sự góp mặt của F.D.C. Willard được ưu ái tới mức giới khoa học khuyến khích Hetherington tiếp tục hợp tác với tác giả này để xuất bản nghiên cứu, và ông đã làm thế.Trong ảnh chính là chú mèo Chester, hay F.D.C. Willard, cố vấn và đồng tác giả của tiến sĩ Hetherington.

Được tài trợ
Đóng