Dạo này mấy anh em trong hội mê điếu cứ hay than về hơi thở hôi mùi thuốc. Nay sẵn tiện share với các ông, nhất định phải thử liền “chiêu” Lạc Đà! Hút em này thì bao thơm. Vẫn giữ đam mê điếu thuốc đậm vị, nhưng đến 3-4 hơi cuối chỉ cần bấm nút phát là đổi sang vị dưa thơm tho, nhờ vậy hơi thở đỡ mùi hơn cho anh em tự tin tiếp cận mục tiêu.Chờ cả nhà hút Lạc Đà rồi vào review ây! 🤟#LacDa#ViDamDaTu1913#CongNgheDotPha #BamKhiGanCuoi #GiamMuiHoiTho #TuTin #DuaHau

Dạo này mấy anh em trong hội mê điếu cứ hay than về hơi thở hôi mùi thuốc. Nay sẵn tiện share với các ông, nhất định phải thử liền “chiêu” Lạc Đà! Hút em này thì bao thơm. Vẫn giữ đam mê điếu thuốc đậm vị, nhưng đến 3-4 hơi cuối chỉ cần bấm nút phát là đổi sang vị dưa thơm tho, nhờ vậy hơi thở đỡ mùi hơn cho anh em tự tin tiếp cận mục tiêu.Chờ cả nhà hút Lạc Đà rồi vào review ây! 🤟#LacDa#ViDamDaTu1913#CongNgheDotPha #BamKhiGanCuoi #GiamMuiHoiTho #TuTin #DuaHau

Được tài trợ
Đóng