CUỘC SO GĂNG XUYÊN ĐÊM TẠI NGÕ CHỢ TÂN MAI !!!Thấy 2 chú từ 5h chiều qua, đến tận 4h sáng nay em dậy đi thể dục vẫn thấy 2 chú bật đèn ngồi ở đấy, chưa có dấu hiệu ngừng .Em đi qua dừng lại bảo " mấy chú ơi về đi, trời sắp sáng rồi". Hai chú ấy mặt hầm hố trả lời " Kệ &*@&# tao"Kiểu như đây là lần cuối các chú trốn vợ đi chơi cờ hay sao í, mà không ai nhường ai luôn nhé, đến ạ 🤧. Bây giờ gần trưa rồi không biết đã chịu về chưa ? 🤣Share: Trần Huân

CUỘC SO GĂNG XUYÊN ĐÊM TẠI NGÕ CHỢ TÂN MAI !!!Thấy 2 chú từ 5h chiều qua, đến tận 4h sáng nay em dậy đi thể dục vẫn thấy 2 chú bật đèn ngồi ở đấy, chưa có dấu hiệu ngừng .Em đi qua dừng lại bảo " mấy chú ơi về đi, trời sắp sáng rồi". Hai chú ấy mặt hầm hố trả lời " Kệ &*@&# tao"Kiểu như đây là lần cuối các chú trốn vợ đi chơi cờ hay sao í, mà không ai nhường ai luôn nhé, đến ạ 🤧. Bây giờ gần trưa rồi không biết đã chịu về chưa ? 🤣Share: Trần Huân

Được tài trợ
Đóng