CHÚ MÈO SOÁT VÉ Ở GA TÀU MALAYSIA“Bớ con sen, dừng lại quẹt thẻ” 😹Có một chú mèo mới được bổ nhiệm chức vụ soát vé ở trạm tàu điện Wangsamaju LRT - Malaysia. Hoàng thượng này ngoài việc ăn ngủ, liếm lông ra còn “bắt” người đi tàu điện chui (không biết có hiệu quả không).Có vẻ như ẻm mèo rất thích người nên nằm phơi bụng cho dân chụp ảnh thoả thích 🙀Nguồn: WorksonfaithVia Hằng Hà/Group Lạc Vào Sở Thú

CHÚ MÈO SOÁT VÉ Ở GA TÀU MALAYSIA“Bớ con sen, dừng lại quẹt thẻ” 😹Có một chú mèo mới được bổ nhiệm chức vụ soát vé ở trạm tàu điện Wangsamaju LRT - Malaysia. Hoàng thượng này ngoài việc ăn ngủ, liếm lông ra còn “bắt” người đi tàu điện chui (không biết có hiệu quả không).Có vẻ như ẻm mèo rất thích người nên nằm phơi bụng cho dân chụp ảnh thoả thích 🙀Nguồn: WorksonfaithVia Hằng Hà/Group Lạc Vào Sở Thú

Được tài trợ
Đóng