< AI ĐÂY AI ĐÂY > ĐANG ĐI LỘI RUỘNG THÌ LẠI BỊ BẮT LÀM HOA HẬU :((( THƯƠNG LẮM 😗Khác với nhiều suy đoán rằng Hoa Hậu Việt Nam thì phải gia thế khủng lắm, quần là áo lượt sống trong nhung lụa, Đỗ Thị Hà "sinh ra từ làng" đúng nghĩa luôn =)) Mà công nhận là em này xinh từ béMong em sẽ dành những ngày tháng đương nhiệm kì Hoa Hậu để làm được thật nhiều điều có ý nghĩa <3 -TiK- #Beatvn

< AI ĐÂY AI ĐÂY > ĐANG ĐI LỘI RUỘNG THÌ LẠI BỊ BẮT LÀM HOA HẬU :((( THƯƠNG LẮM 😗Khác với nhiều suy đoán rằng Hoa Hậu Việt Nam thì phải gia thế khủng lắm, quần là áo lượt sống trong nhung lụa, Đỗ Thị Hà "sinh ra từ làng" đúng nghĩa luôn =)) Mà công nhận là em này xinh từ béMong em sẽ dành những ngày tháng đương nhiệm kì Hoa Hậu để làm được thật nhiều điều có ý nghĩa <3 -TiK- #Beatvn

Được tài trợ
Đóng