Đã là đam mê rồi thì không gì có thể ngăn được bạn. Quả rèm quý tộc đi kèm bể cá đủ sắc, kế bên là phản gỗ mát lạnh. Sáng đi làm tối về nhà hưởng thụ thế này là sướng nhất anh trai rồi 🤣Cre: Đặng Vũ Phong/ KSDP

Đã là đam mê rồi thì không gì có thể ngăn được bạn. Quả rèm quý tộc đi kèm bể cá đủ sắc, kế bên là phản gỗ mát lạnh. Sáng đi làm tối về nhà hưởng thụ thế này là sướng nhất anh trai rồi 🤣Cre: Đặng Vũ Phong/ KSDP

Được tài trợ
Đóng