1 SỰ KHẲNG ĐỊNH THÔNG MINH CỦA BAN TỔ CHỨC (Y)---------------------------------------------ÁO DÀI tại Hoa Hậu Việt Nam 2020!Hoa Hậu Việt Nam 2020 chọn Áo Dài tại phần trao Vương miện cho Tân Hoa Hậu, đó không đơn giản là thay đổi nhỏ.Khác với mọi năm, Tân Hoa Hậu sẽ mặc trang phục dạ hội ở phần nhận Vương miện thì năm nay Ban tổ chức Hoa Hậu Việt Nam 2020 đã chọn Áo Dài cho khoảnh khắc đó.Hình ảnh của Tân Hoa Hậu Việt Nam 2020 sẽ được chia sẽ hình ảnh rộng rãi tới tất cả các phương tiện truyền thông, mạng xã hội ở trong nước lẫn Quốc tế - điều đó như để khẳng định rằng Áo Dài là 1 trang phục truyền thống của Việt Nam, do người Việt Nam sáng tạo ra chứ không phải 1 trang phục của Trung Quốc khi mà thời gian gần đây các Nhà thiết kế, thí sinh Hoa Hậu người Trung Quốc thường xuyên lấy đây là 1 trang phục của đất nước họ.Ảnh: Bên trái: Tân Hoa Hậu Việt Nam 2020 - Đỗ Thị HàBên phải: Thí sinh Trung Quốc mang trang phục giống Áo Dài Việt Nam dự thi Quốc Tế._________

1 SỰ KHẲNG ĐỊNH THÔNG MINH CỦA BAN TỔ CHỨC (Y)---------------------------------------------ÁO DÀI tại Hoa Hậu Việt Nam 2020!Hoa Hậu Việt Nam 2020 chọn Áo Dài tại phần trao Vương miện cho Tân Hoa Hậu, đó không đơn giản là thay đổi nhỏ.Khác với mọi năm, Tân Hoa Hậu sẽ mặc trang phục dạ hội ở phần nhận Vương miện thì năm nay Ban tổ chức Hoa Hậu Việt Nam 2020 đã chọn Áo Dài cho khoảnh khắc đó.Hình ảnh của Tân Hoa Hậu Việt Nam 2020 sẽ được chia sẽ hình ảnh rộng rãi tới tất cả các phương tiện truyền thông, mạng xã hội ở trong nước lẫn Quốc tế - điều đó như để khẳng định rằng Áo Dài là 1 trang phục truyền thống của Việt Nam, do người Việt Nam sáng tạo ra chứ không phải 1 trang phục của Trung Quốc khi mà thời gian gần đây các Nhà thiết kế, thí sinh Hoa Hậu người Trung Quốc thường xuyên lấy đây là 1 trang phục của đất nước họ.Ảnh: Bên trái: Tân Hoa Hậu Việt Nam 2020 - Đỗ Thị HàBên phải: Thí sinh Trung Quốc mang trang phục giống Áo Dài Việt Nam dự thi Quốc Tế._________

Được tài trợ
Đóng