Tại Huỳnh Tấn Phát, một chiếc xe hơi mở đường cho một đám xe máy kéo theo đi ngược chiều vì bên phần đường của mình đang ngập nước nên không muốn đi, làm ách tắc giao thông cả cây số. Có những người giàu nhưng họ lại rất nghèo.Ảnh: Hình Thanh Bạch Phục

Được tài trợ
Đóng