"Ba ơi! Ba đi mô rứa?"Bé Trương Ngọc Châu - con gái liệt sỹ Trương Anh Quốc ngơ ngác đi tìm ba trong giây phút tiễn đưa...Via: Thừa Thiên Huế-TiK-#Beatvn

"Ba ơi! Ba đi mô rứa?"Bé Trương Ngọc Châu - con gái liệt sỹ Trương Anh Quốc ngơ ngác đi tìm ba trong giây phút tiễn đưa...Via: Thừa Thiên Huế-TiK-#Beatvn

Được tài trợ
Đóng