MƯA LŨ QUAY TRỞ LẠI MIỀN TRUNG, BÀ CON KHÔNG BIẾT CẦM CỰ ĐƯỢC ĐẾN BAO GIỜ 😞Dự báo từ nay đến ngày 21/10, từ phía nam Nghệ An đến Quảng Trị sẽ nằm trong trọng tâm mưa, tổng lượng mưa từ 400-700mm, có nơi trên 800mm. Từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên lượng mưa từ 150-350mm, có nơi vượt 400mm. Mưa đang khiến lũ trên một số sông lên nhanh. Dự kiến trưa chiều nay sông Thạch Hãn qua Quảng Trị sẽ vượt báo động 3 nửa mét.Cảnh báo các sông từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế trong đợt mưa này cũng sẽ vượt báo động 3.Via: VTV-TiK-#Beatvn

MƯA LŨ QUAY TRỞ LẠI MIỀN TRUNG, BÀ CON KHÔNG BIẾT CẦM CỰ ĐƯỢC ĐẾN BAO GIỜ 😞Dự báo từ nay đến ngày 21/10, từ phía nam Nghệ An đến Quảng Trị sẽ nằm trong trọng tâm mưa, tổng lượng mưa từ 400-700mm, có nơi trên 800mm. Từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên lượng mưa từ 150-350mm, có nơi vượt 400mm. Mưa đang khiến lũ trên một số sông lên nhanh. Dự kiến trưa chiều nay sông Thạch Hãn qua Quảng Trị sẽ vượt báo động 3 nửa mét.Cảnh báo các sông từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế trong đợt mưa này cũng sẽ vượt báo động 3.Via: VTV-TiK-#Beatvn

Được tài trợ
Đóng