"Đây là tiền của rất nhiều người chuyển khoản vô, một đồng chị cũng phải lấy lại cho bằng được""Cái tiền này mà ăn là thất đức lắm, em ăn thì em sẽ không bao giờ tồn tại được đâu, bỏ đi mà làm người" Thuỷ Tiên chất vấn người phụ nữ ăn chặn 40% tiền từ thiện cho một ông bà tại miền Trung 😤😤#vovan

"Đây là tiền của rất nhiều người chuyển khoản vô, một đồng chị cũng phải lấy lại cho bằng được""Cái tiền này mà ăn là thất đức lắm, em ăn thì em sẽ không bao giờ tồn tại được đâu, bỏ đi mà làm người" Thuỷ Tiên chất vấn người phụ nữ ăn chặn 40% tiền từ thiện cho một ông bà tại miền Trung 😤😤#vovan

Được tài trợ
Đóng