📣📣📣ĐIỆN THOẠI TRỰC BAN, ĐƯỜNG DÂY NÓNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ TỈNH HÀ TĨNH (TRỰC 24/24) 🆘🆘🆘1. Công an Tỉnh : 0692 926 1122. Quân sự Tỉnh : 02393 855 3173. Biên phòng Tỉnh : 02393 856 3304. Công an Tp. Hà Tĩnh : 0692 928 2585. CATX Hồng Lĩnh : 02393 835 3236. CATX Kỳ Anh : 02393 865 2807. CA Can Lộc : 02393 841 2218. CA Cẩm Xuyên : 02393 861 2599. CA Đức Thọ : 02393 831 42810. CA Hương Khê : 02393 872 21211. CA Hương Sơn : 02393 875 43012. CA huyện Kỳ Anh : 02393 817 99913. CA Lộc Hà : 02393 656 04514. CA Nghi Xuân : 02393 825 01015. CA Thạch Hà : 02393 845 32016. CA Vũ Quang : 02393 814 008Sđt các đơn vị trên trực 24/24 nhé mọi người ‼️‼️‼️Cố lên chúng ta ơi...#beatvn#hatinh #cuuhocuunan

Được tài trợ
Đóng