"Con đi tìm ba đi, bà đưa con đi tìm ba nhé. Ba con nằm ở trong kia đó..."Bà Võ Thị Nguyệt - mẹ vợ của liệt sĩ Trương Anh Quốc, rưng rưng nước mắt nói, nhiều ngày nay bé Trương Ngọc Châu cứ liên tục đòi gặp bố. Bé chưa tới 2 tuổi, chưa biết bố cháu đã hy sinh, cháu cứ nghĩ bố đi công tác rồi bố sẽ về như mọi lần.

"Con đi tìm ba đi, bà đưa con đi tìm ba nhé. Ba con nằm ở trong kia đó..."Bà Võ Thị Nguyệt - mẹ vợ của liệt sĩ Trương Anh Quốc, rưng rưng nước mắt nói, nhiều ngày nay bé Trương Ngọc Châu cứ liên tục đòi gặp bố. Bé chưa tới 2 tuổi, chưa biết bố cháu đã hy sinh, cháu cứ nghĩ bố đi công tác rồi bố sẽ về như mọi lần.

Được tài trợ
Đóng