HÌNH ẢNH CUỐI CÙNG CỦA 13 CHIẾN SỸ CỨU HỘ RÀO TRĂNG 3Đêm nghỉ chân ở tiểu khu 67, câu cuối cùng Thiếu tướng Nguyễn Văn Man nói trước khi hy sinh: "Việc thì gấp, vì nhiệm vụ, vì nhân dân chúng ta phải làm".Clip hình ảnh 13 chiến sĩ đêm cuối cùng dưới cmt!

Được tài trợ
Đóng