< GÓC KUTE >Hình ảnh một anh Tây đang chèo thuyền đi cứu trợ ở Đông Hà - Quảng Trị. Với 1 thùng cháo tươi và 4 đòn bánh tét thôi cũng đủ lan tỏa tinh thần "tương thân tương ái" giúp đồng bào miền trung vượt qua khó khăn.Nhập gia tùy tục. Vô cùng hoan nghênh tấm lòng của anh Tây !!______________________Cre: Hữu Nghĩa - Đông Hà.

< GÓC KUTE >Hình ảnh một anh Tây đang chèo thuyền đi cứu trợ ở Đông Hà - Quảng Trị. Với 1 thùng cháo tươi và 4 đòn bánh tét thôi cũng đủ lan tỏa tinh thần "tương thân tương ái" giúp đồng bào miền trung vượt qua khó khăn.Nhập gia tùy tục. Vô cùng hoan nghênh tấm lòng của anh Tây !!______________________Cre: Hữu Nghĩa - Đông Hà.

Được tài trợ
Đóng