Cụ thể, sự việc xảy ra ở thành phố Đông Phương, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc. Thanh niên này chở theo 1 người nhưng cả 2 đều không đội mũ bảo hiểm nên bị cảnh sát giao thông xử phạt, đồng thời yêu cầu đăng tin lên trang cá nhân nhằm làm gương cho bạn bè, kêu gọi mọi người chấp hành luật giao thông. Ngoài ra bài viết phải đạt 30 like.Tuy nhiên, anh chàng này cho biết danh sách bạn bè của mình không đến 30 người nên không thể hoàn thành nhiệm vụ. Bình luận duy nhất mà anh nhận được lại còn là “Hahahahahahahaha”. 😂😂😂

Cụ thể, sự việc xảy ra ở thành phố Đông Phương, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc. Thanh niên này chở theo 1 người nhưng cả 2 đều không đội mũ bảo hiểm nên bị cảnh sát giao thông xử phạt, đồng thời yêu cầu đăng tin lên trang cá nhân nhằm làm gương cho bạn bè, kêu gọi mọi người chấp hành luật giao thông. Ngoài ra bài viết phải đạt 30 like.Tuy nhiên, anh chàng này cho biết danh sách bạn bè của mình không đến 30 người nên không thể hoàn thành nhiệm vụ. Bình luận duy nhất mà anh nhận được lại còn là “Hahahahahahahaha”. 😂😂😂

Được tài trợ
Đóng