CHÚNG TA VẪN TIẾP TỤC CẦU NGUYỆN VÀ VẪN LUÔN HY VỌNG VÀO SỰ MAY MẮN CHO NHỮNG CHIẾN SĨ NGOÀI KIA... Lực lượng công binh đã mở đường vào đến Trạm Quản lý bảo vệ rừng tiểu khu 67 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền) - nơi 13 người trong đoàn đi cứu hộ cứu nạn khi đang dừng chân nghỉ tại đây đã bị núi sạt lở vùi lấp. Hiện tại trạm đã bị đất đá vùi lấp hoàn toàn, không còn dấu vết. Lực lượng cứu hộ đang gọi "Còn ai không" với hy vọng tìm được đoàn công tác. Nhưng không có hồi đáp... Gửi ngàn lời chúc bình an đến các anh. Theo: VTV#KSC

CHÚNG TA VẪN TIẾP TỤC CẦU NGUYỆN VÀ VẪN LUÔN HY VỌNG VÀO SỰ MAY MẮN CHO NHỮNG CHIẾN SĨ NGOÀI KIA... Lực lượng công binh đã mở đường vào đến Trạm Quản lý bảo vệ rừng tiểu khu 67 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền) - nơi 13 người trong đoàn đi cứu hộ cứu nạn khi đang dừng chân nghỉ tại đây đã bị núi sạt lở vùi lấp. Hiện tại trạm đã bị đất đá vùi lấp hoàn toàn, không còn dấu vết. Lực lượng cứu hộ đang gọi "Còn ai không" với hy vọng tìm được đoàn công tác. Nhưng không có hồi đáp... Gửi ngàn lời chúc bình an đến các anh. Theo: VTV#KSC

Được tài trợ
Đóng