CẢNH BÁO: 1 ĐẾN 3 GIỜ TỚI, HÀ TĨNH ĐÓN ĐỢT MƯA ĐẶC BIỆT LỚNTrong 1 - 3 giờ tới, khu vực Hà Tĩnh tiếp tục có mưa to đến rất to, có nơi đặc biệt to (lưu ý nhất là khu vực thành phố Hà Tĩnh và các huyện lân cận).Nguồn: báo Hà Tĩnh điện tử#KSC 19/10/2020

CẢNH BÁO: 1 ĐẾN 3 GIỜ TỚI, HÀ TĨNH ĐÓN ĐỢT MƯA ĐẶC BIỆT LỚNTrong 1 - 3 giờ tới, khu vực Hà Tĩnh tiếp tục có mưa to đến rất to, có nơi đặc biệt to (lưu ý nhất là khu vực thành phố Hà Tĩnh và các huyện lân cận).Nguồn: báo Hà Tĩnh điện tử#KSC 19/10/2020

Được tài trợ
Đóng