BIẾT GÌ CHƯA CÁC BẠN: AUDITION PC HỒI SINH RỒI ???Theo tin mới hóng được từ VTC Game thì nó đã được hồi sinh rồi 😱Thế là nỗ lực cai game của tui vất hết xuống sông xuống bể rồi 😥Biết tin này, có lẽ cái bàn phím nhà tui sẽ run rẩy vì sợ hãi, nhất là phím cách#audition

BIẾT GÌ CHƯA CÁC BẠN: AUDITION PC HỒI SINH RỒI ???Theo tin mới hóng được từ VTC Game thì nó đã được hồi sinh rồi 😱Thế là nỗ lực cai game của tui vất hết xuống sông xuống bể rồi 😥Biết tin này, có lẽ cái bàn phím nhà tui sẽ run rẩy vì sợ hãi, nhất là phím cách#audition

Được tài trợ
Đóng