ĐÂY LÀ CẢNH BÁO KHẨN CẤPVÀI TIẾNG NỮA: HÀ TĨNH VÀ QUẢNG BÌNH MƯA KHỦNG KHIẾP - NƯỚC DÂNG LÊN RẤT NHANH, NGƯỜI DÂN VÙNG TRŨNG THẤP KHẨN TRƯƠNG DI DỜI ĐẾN NƠI AN TOÀN.KHÔNG Ở LẠI BẢO VỆ TÀI SẢN. TÍNH MẠNG LÀ TRÊN HẾT.- Nguồn: Trung Tâm Cảnh Báo Thiên Tai Quốc Gia- Ảnh minh hoạ: VTV.vn

ĐÂY LÀ CẢNH BÁO KHẨN CẤPVÀI TIẾNG NỮA: HÀ TĨNH VÀ QUẢNG BÌNH MƯA KHỦNG KHIẾP - NƯỚC DÂNG LÊN RẤT NHANH, NGƯỜI DÂN VÙNG TRŨNG THẤP KHẨN TRƯƠNG DI DỜI ĐẾN NƠI AN TOÀN.KHÔNG Ở LẠI BẢO VỆ TÀI SẢN. TÍNH MẠNG LÀ TRÊN HẾT.- Nguồn: Trung Tâm Cảnh Báo Thiên Tai Quốc Gia- Ảnh minh hoạ: VTV.vn

Được tài trợ
Đóng